IDEA Arc לארכיונים

מערכת IDEA Arc  מגשרת על הפער בין העבר האנלוגי לעתיד הדיגיטאלי

מערכת ניהול מידע מותאמת לארכיונים, מהווה פתרון מדף מלא לכל צורכי ניהול וחשיפת המידע של הארגון, החל מרמת קליטת החומר וקטלוגו במערכת, חיפוש ואיתור המידע ועד להצגתו באופנים שונים. באמצעותה יכולים מוסדות מורשת תרבותית וארכיונים להעריך, לארגן, לתאר, לשמר ולספק גישה לאוספים ולחטיבות הארכיון.
אחד היתרונות המובהקים במערכת הוא תמיכתה בסטנדרטים ISAD  ו EAD  אשר יאפשרו לארכיון שלך להחליף מידע עם ארכיונים אחרים בעולם העוסקים בתחומים דומים, ובכך למצב אתכם כמובילים בתחומכם תוך הגברת חשיפתכם בעולם.

IDEA Arc – מערכת לניהול הארכיון

המערכת מתבססת על פיתרון  IDEA ALM – מערכת מתקדמת לניהול מאגרי מידע, המהווה פלטפורמה לשילוב שלושת הפתרונות הוורטיקליים של אידאה – IDEA Arc ,IDEA Lib ,IDEA Muse .
ניהול מאגרי המידע של הארגון מתבצע במערכת מרכזית אחת ועל בסיס נתונים משותף, תוך שימוש בתהליכי עבודה ומונחים אחידים ומקצועיים, עם אפשרות לאחזור המידע בכל עת. החלוקה למאגרי מידע מאפשרת גם ניהול וחיפושים על מספר מאגרים במקביל או על מאגר בודד, לצורך קבלת מידע מסונן וממוקד ובהתאם לצרכי והרשאות הגישה של המשתמש. בנוסף, מספקת המערכת מכלול כלי ניהול, בהם קטלוג, שימור וקישור, כמו גם חשיפה ואחזור חומרים שונים המקוטלגים בפורמטים מגוונים ובכך מתאפשרים שקיפות, נגישות וניהול מתקדם של כל המידע והידע בארגון.

שחרור גרסאות משודרגות מעת לעת, גמישות המערכת, יכולת התאמתה לצרכים המשתנים של הארגון והארכיטקטורה הפתוחה לתוספות עתידיות הם הערובה לשימור ההשקעה שלכם במערכת למשך שנים רבות.
שילוב המערכת המתקדמת IDEA Arc  עם הניסיון הרב של הצוות המקצועי של אידאה ביישום פרויקטים בארכיונים ומוסדות מורשת תרבותית, מהווה הבטחה להצלחת הפרויקטים ולשביעות רצונם של לקוחותינו.
אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת לקוחות אידאה

  Trust your heritage in our hands

    חזרה לרשימת הפתרונות