1-2.3.2016 כנס מולטידע של מרכז הספר והספריות בישראל