ארכיוני התנועה הקיבוצית

רקע

Shomria_423  çãø äàåëì îáôðéíהארכיונים המרכזיים של התנועה הקיבוצית – ארכיון יד טבנקין, ארכיון יד יערי ומכון שיטים – מכון החגים הקיבוצי, התאגדו לפרויקט משותף במסגרת חגיגות יובל ה-100 של הקיבוצים, לצורך חשיפת מורשת התנועה הקיבוצית והנגשת נכסיה ההיסטוריים והתרבותיים לכלל הציבור הרחב באינטרנט.

הצורך

במסגרת חגיגות יובל ה 100 ביקשו בתנועה הקיבוצית ליצור מיזם אשר יאגד תחת קורת גג אחת את כל אוספי המורשת והתרבות של התנועה הקיבוצית וההתיישבות העובדת (מכלל הקיבוצים) ויאפשר חשיפה ואחזור של מידע מורשתי בקטלוג משותף תוך ניהול תשתיות ונתונים מבוזר, בדומה למיזמים אירופאים מוכרים, כגון ATHENA ,EUROPEANA ,MICHAEL ואחרים, המאפשרים שיתוף מידע בין ארכיונים ומוסדות מורשת לאומיים.

הפתרון

בתנועה הקיבוצית בחרו במערכת IDEA Arc  של חברת אידאה מערכות מידע ובמודול הפנורמה המשתלב עם המוצר לארכיונים.
IDEA Arc – מערכת לניהול ארכיונים המסייעת להפוך אתהמידע האצור בארכיון לנגיש עבור הקהל הרחב. המערכת תומכת בסטנדרטים הבינלאומיים של עולם הארכיונאות ( ISAD G, EAD ,ISAAR ) ומאפשרת יכולות שיתוף מידע מתקדמות בין ארכיונים שונים והתקשרויות בין מערכות שונות, המהוות בסיס להשתלבות בקטלוגים מאוחדים ופורטלים לאומיים ובינלאומיים.

מודול הפנורמה המשתלב עם כלל מוצרי אידאה, מאפשר אחזור וחשיפה משותפים עבור בסיסי נתונים נפרדים, השותפים לאותו מיזם , באתר מרכזי אחד. המודול מאפשר למשתמשי הקצה לבצע חיפושים על כל בסיסי הנתונים בעזרת מערכת חיפוש אחת, ולכל ארכיון לשמור על אופן הקטלוג והניהול העצמאי שלו.

היישום

רשת הארכיונים שהוקמה כוללת שלושה מהארכיונים המרכזיים של התנועה הקיבוצית ובהם: יד יערי – מרכז החקר והתיעוד של השומר הצעיר וארכיון יד טבנקין, שכבר ממוחשבים במערכת IDEA Arc וארכיון מכון 'שיטים“ — מכון החגים הקיבוצי שכחלק מהפרויקט מוחשב וקוטלג מבסיסו במערכת של IDEA Arc  בהתאם לסטנדרט הבינלאומי לארכיונים   ISAD G .
זהו מיזם 'צומח' המיועד להוסיף אליו בשלביו הבאים, ארכיונים נוספים מהתנועה הקיבוצית וההתיישבות העובדת בכלל, אשר יתממשקו לפלטפורמה הטכנולוגית שבבסיסה IDEA Arc של חברת אידאה.
בנוסף שולב מודול הפנורמה האינטרנטי המאפשר חיפוש משותף על שלושת המערכות הנפרדות באתר מאוחד, כולל חיפושים על כלל הארכיונים, או על חלקם לפי שדות מותאמים וצפייה בכמות התוצאות הרלוונטיות בכל ארכיון ברשימת תוצאות חיפוש אחת. עוד כחלק מהפרויקט הותקנו שלושת המערכות בחוות השרתים המתקדמת של אידאה והארכיונים נהנים משירותי הענן של אידאה הכוללים שירותים מקצועיים של מחלקת ה IT  של אידאה כגון תחזוקת בסיס הנתונים, גיבויים, שחזורים, עדכונים ואבטחת מידע.

היתרונות

הפרויקט המשותף חושף את הקטלוגים של הארכיונים באינטרנט ואת מגוון אוספיהם המורשתיים והתרבותיים ומאפשר לציבור המתעניינים והחוקרים, לחפש ולאחזר מידע מכלל הארכיונים השותפים בפרויקט, ביחד ולחוד. ממשק החיפוש מאפשר ביצוע חיפוש מאוחד ומהיר בכל הארכיונים בו זמנית, או חיפוש ייעודי באחד מהקטלוגים הזמינים באתרומפנה את המשתמשים לאתר הארכיון הרלוונטי – בו הוא יכול לבצע פעולות בהתאם להרשאות הגישה שנתנו לו, כגון הזמנה, שמירת שאילתות, חיפושים מתקדמים ועוד.
הפרויקט מאפשר לכל בעל גישה לאינטרנט לחלוק בנכסי הרוח ומקורות הידע שבאוספי הארכיונים תוך גישור על מכשולים פיזיים וגיאוגרפיים.

לממשק החיפוש המאוחד

דודו אמיתי, מנהל יד יערי מדגיש את "חשיבות ביצוע פרויקט הרשת כחלק מהגשמת היעד של "הוצאת הארכיון מן הארכיון" ומימוש החזון ארוך הטווח של "ארכיון ללא קירות" המאפשר לכל בעל גישה לאינטרנט לחלוק בנכסי הרוח ומקורות הידע שבאוספי הארכיון תוך גישור על מכשולים פיזיים וגיאוגרפיים. זהו תהליך ילוד הזמן, עידן המידע, שאנו מבקשים להיות בין מוליכיו הן באמצעות פרויקט חלוצי זה והן באמצעות שיתופי הפעולה עם  MICHAEL, UNESCO , העלאת עיתונות עברית וערבית לרשת ופרויקטים נוספים שיראו אור בשנים הקרובות".

מוצרים קשורים

חזרה לרשימת הלקוחות