ארכיון לוחמי הגטאות

רקע

Ghetto_Fighters_House_Museumארכיון בית לוחמי הגיטאות הינו אחד ממוסדות המחקר והחינוך החשובים בארץ ובעולם, בנושא השואה ותולדות העם היהודי בימינו. זהו מוזיאון השואה הראשון בעולם והיחיד שהוקם על ידי ניצולי שואה. בארכיון מאות אוספים ועיזבונות עשירים המכילים למעלה מ-2,500,000 פריטים ובהם מכתבים, תעודות, יומנים, עדויות (כתב – וידאו – אודיו), סרטים, תצלומים ומוצגים המתייחסים לתקופת השואה ולנושאים הקשורים בה. אוספי הארכיון עוסקים בתולדות העם היהודי בחמש היבשות במחצית הראשונה של המאה העשרים ומקיפים מגוון רחב של תחומים – חיי רוח, מסורת ודת, חברה, השכלה, כלכלה, שואה וגבורה ותקומת עם ישראל בארצו. עושר רוחני זה עומד כיום לרשות חוקרי שואה, מורים, סטודנטים, תלמידים וכל אדם באשר הוא.

הצורך

בית לוחמי הגטאות ביקש להחליף את המערכות הקיימות בארכיון ממוחשב מתקדם שיכיל את כל אוספי בית לוחמי הגטאות המגוונים, כולל את חפצי המוזיאון ואת ספריית הארכיון המכילה למעלה מ- 100,000 ספרים במגוון של שפות.

הפתרון

לאחר בחינת שורה של חברות ישראליות ובינלאומיות, בחר בית לוחמי הגטאות במערכת IDEA Arc  – המספקת פתרון מקיף לניהול ארכיונים.
IDEA Arc הינה מערכת לניהול מידע דינאמי המותאמת לארכיונים, באמצעותה ניתן להפוך את המידע האצור בארכיון לנגיש עבור הקהל הרחב. המערכת כוללת תכונות ייחודיות לארכיונים כגון הורשה אוטומטית של נתונים בין רשומות מאוספים שונים, קישורים היררכיים בין הרמות השונות של המבנה האדמיניסטרטיבי בארכיון, ניהול תהליך ספר נכנסות ועוד. כמו כן תומכת המערכת בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים בעולם הארכיונאות – ISAD G, EAD, ISAAR – ומאפשרת יכולות שיתוף מידע מתקדמות בין ארכיונים שונים והתקשרויות בין מערכות שונות, המהוות בסיס להשתלבות בקטלוגים מאוחדים ופורטלים בינלאומיים.

היישום

הפרויקט כלל הסבה מהמערכת הישנה של הארכיון, מיפוי האוספים ומחשוב כל שבעת מאגרי המידע בארכיון, ביניהם מדורי הצילומים, האוספים, הסרטים, הולנד, אוסף האומנות, צילומי תנועות הנוער ומדור קואורדינציה וילדים משארית הפליטה. בנוסף, במסגרת הפרויקט, הוטמע ממשק Web  לחשיפת החומרים באינטרנט, כאשר הארכיון עושה שימוש בשרותי ההוסטינג ( ASP )  המתקדמים של חברת אידאה. בכך נהנה הארכיון משרותים מקצועיים של מחלקת ה- IT  של אידאה הכוללים תחזוקה של בסיס הנתונים ושירותים נוספים, כגון גיבויים, שחזורים, עדכונים ואבטחת מידע. הטמעת הממשק הרב לשוני מאפשרת לעובדים לקטלג במגוון של שפות ולמשתמשי הקצה לצפות בפריטים בשפה המבוקשת והנוחה להם.

היתרונות

באמצעות מערכת IDEA Arc , המאפשרת אינטגרציה בין מאגרי מידע שונים, יכול ארכיון בית לוחמי הגטאות לנהל את כל אוספיו המגוונים על בסיס נתונים משותף אחד, כולל יכולות חיפוש על כל המאגרים יחד ו/או בנפרד, ולהציע למשתמשיו נגישות מהירה, פשוטה ומירבית למידע בארגון דרך ממשק אינטרנט מתקדם וידידותי.

עד כה פורסמו בארכיון הזמין לגולשים כ-250,000 פריטים ובהם בין היתר אלבומי הילדים הגאולים ויתר האלבומים מתקופת השואה, ארכיון הולנד, אוסף אדולף ברמן ועוד. באמצעות הקטלוג האינטרנטי של הארכיון יכולים כיום חוקרים ותלמידים המסתייעים בחומרי הארכיון לצורכי מחקר והעשרה, לקבל סיוע ביבליוגרפי ולאתר מסמכים לצורך כתיבת עבודות אקדמאיות ומחקרים ביעילות רבה.

הטכנולוגיה

מערכת IDEA Arc  של חברת אידאה מערכות מידע, בסיסי נתונים MS SQL .

"חלק גדול מן האוספים המצויים בארכיון הוא ייחודי ולא ניתן למצוא אותם בארכיונים אחרים העוסקים בחקר השואה. באמצעות המערכת של אידאה שיפרנו הן את תהליכי ניהול הארכיון והן את השרות לחוקרים ולקהל הרחב" מסר יוסי שביט, מנהל ארכיון בית לוחמי הגטאות.

מוצרים קשורים

חזרה לרשימת הלקוחות